Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Title Icons

Mô tả

Title Icons does what it says: adds an icon to your post titles to give each post some flavour. Select from the icons provided, or use your own.

Uses Gcons open source icons by http://greepit.com

Future features:

  • Custom style options
  • Icon theming

Cài đặt

  1. Upload all the files to /wp-content/plugins
  2. Activate plugin from the Plugins menu
  3. Go to any existing post or new post and select an icon from the sidebar
  4. To select a default icon, go to the Settings->Title Icons menu and choose from an existing icon.
  5. If you want to add more icons to the options, just upload image files to /wp-content/plugins/title-icons/icons folder.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Title Icons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Added default icon selection menu in settings

0.1

  • First version, plugin release