Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TITLE ANIMATOR

Mô tả

Animate your website title with five different effects, lightweighted & easy installation.

Plugin is based on title.js ( http://arkaindas.github.io/titlejs/ )

Demo:

 • http://www.pilgrimsholidays.com
 • http://www.ebangali.co.in

A quicklook into Title Animator.

 • 5 different Effects (Type-Writer, Blink, Marquee, Spilt Vertical In, Slide InOut) .
 • Lightweight.
 • Easy Installation.
 • Optimized Code.

Change Effects From Settings–> Title Animator

Developed By :

Arkaprava Majumder (http://coderexample.com)

Ảnh màn hình

 • Website Example
 • Dashboard Example.

Cài đặt

 1. Download Title Animator.
 2. Upload to your site,(/wp-content/plugins/) or Go Dasboard–>Plugins–>Add New–>search with “Title Animator”–>install.
 3. Activate it.

You’re done!

Uninstalling is as simple as deactivating the plugin.

Hỏi đáp

None yet, if you have one post it at http://arkapravamajumder.com
or, Fb me Arkaprava majumder (http://fb.com/arkaindas)
or, Tweet me (http://twitter.com/arkaindas)

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TITLE ANIMATOR” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0

Requirements

WordPress 2.8+
PHP 5+ 

Feedback

We would like to receive your feedback and suggestions. You may send me mail at hello@arkapravamajumder.com.