Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tips & Donations for WooCommerce

Mô tả

Tips & Donations for WooCommerce by Andrei J. Luca

Tips & Donations is a WooCommerce tip plugin that allow you to add an extra fee to checkout page with nice box design that can be customized with the options.

Đánh giá

18 Tháng Chín, 2022
This work well for my marketplace, hasn't been upated in a while but the only one that works after testing other newer and updated plugins. Great creation! Keep creating, thank you!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tips & Donations for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp