Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyURL Service

Mô tả

TinyURL Service allows you to generate a TinyURL shortlink for post, pages and custom post types.

Cài đặt

  1. Unzip the tinyurl-service.zip folder.
  2. Upload the tinyurl-service folder to your /wp-content/plugins directory.
  3. In your WordPress dashboard, head over to the Plugins section.
  4. Activate TinyURL Service.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyURL Service” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Adds ‘Share on Facebook’
  • Code cleanup

1.0.0

  • First public release