Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyMCE Table

Mô tả

Fr:
Ajoute la création et l’édition des tables à TinyMCE.

Un bouton permettant de créer ou de modifier les tables existantes apparait dans l’éditeur.

En:
Allow you to create and/or modify tables through TinyMCE editor.

** TinyMCE plugin version: 4.1.1

Ảnh màn hình

  • Click on this button to start editing. Language depends on your Wordpress setting.

Cài đặt

  1. Upload TinyMCE Table Plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyMCE Table” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First version, use 4.1.1 plugin version