Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyMCE Smiley Button

Mô tả

Add Smiley Button to TinyMCE.

Ảnh màn hình

 • The WordPress editor after installing this plugin.

Cài đặt

 1. Upload the folder tinymce-smiley-button to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. That’s all 🙂

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
A nice to have would be to turn the text in the wysiwyg to a smiley. EG. 🙂 <- Would turn into the smiley image after a space is added. A client of ours wants this functionality so i shall send relevant code to do so once i've figured it out. 🙂
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyMCE Smiley Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.9

 • Compatibility check for 5.5

1.0.7

 • Add support for Front-end editors

1.0.6

 • Compatibility check for 5.0

1.0.5

 • Compatibility check for 4.7

1.0.4

 • Fix the problem that won’t work in Safari

1.0.3

 • Compatibility check for 4.5

1.0.2

 • Fix whitespace issue

1.0.1

 • Support different smiley sizes

1.0

 • First version