Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyMCE Pre Button

Mô tả

The button and shortcut toggle the preformatted style on the selected text or the current line. It uses the same command as the Pre item in the Formatting list in the toolbar.

Ảnh màn hình

  • The Pre button in the default TinyMCE editor.
  • The button with the TinyMCE Advanced plugin activated.

Cài đặt

  1. Upload tinymce-pre-button folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I needed a < div> </ div> button (to allow users to write text single spaced) rather than a pre, so I have used this tiny plugin and tweaked it. thanks.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyMCE Pre Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp