Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyMCE Paste in Plain Text by Default

Mô tả

After activating this plugin TinyMCE will start to paste plain text by default.
This is helpful if users are not familiar with HTML and styling and how that can get
terribly messed up when you paste formatted text from Microsoft Word or other rich
text software.

Cài đặt

  1. Upload wp-tinymce-paste-in-plain.php to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
    That’s it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyMCE Paste in Plain Text by Default” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial revision.