Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyMCE Color Picker

Mô tả

This plugin adds and advanced color picker to the editor. You’ll have the ability to add custom colors with a color picker, a feature that has been removed from WordPress 3.9. It only works for WordPress 3.9 and higher.

Đánh giá

15 Tháng Năm, 2020
Does this plugin still work in 2020?
3 Tháng Chín, 2016 1 reply
Why doesn’t someone update this plugin? Can’t’ use it until someone does!
Đọc tất cả 21 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyMCE Color Picker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • Fix script localization issues.

1.2

  • Fix security issue.
  • Various other improvements.

1.1

  • Initial release