Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyMCE Advanced Language Pack

Mô tả

This plugin adds 30 languages to TinyMCE Advanced:
Arabic (ar), Belarusian (be), Bokmål Norwegian (nb), Bulgarian (bg), Catalan (ca), Simplified Chinese (cn), Czech (cs), Danish (da), Dutch, Flemish (nl), Farsi (fa), Finnish (fi), Galician (gl), Greek (el), Hebrew (he), Hungarian (hu), Indonesian (id), Central Khmer (km), Korean (ko), Latvian (lv), Lithuanian (lt), Macedonian (mk), Norwegian (no), Polish (pl), Romanian (ro), Slovak (sk), Slovenian (sl), Swedish (sv), Turkish (tr), Ukrainian (uk), Welsh (cy).

If you have set WordPress to one of these languages and this plugin is enabled, the TinyMCE Advanced plugin will use that language for all buttons and popups added to the Visual editor.

Cài đặt

Best is to install directly from WordPress. If manual installation is required, please make sure that the plugin files are in a folder named “tinymce-advanced-language-pack” (not two nested folders) in the WordPress plugins folder, usually “wp-content/plugins”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyMCE Advanced Language Pack” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp