Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Timer

Mô tả

This is Timer Plugin. So you can set any date as countdown. It shows days left.

Ảnh màn hình

  • Show Timer
  • Timer setting

Cài đặt

  1. Upload ‘timer’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Click on the Settings > Timer Settings
  4. You can choose Year, MOnth and date.
  5. You can also your message
  6. Click on “Save” button.
  7. Use [showtimer] shortcode to add anywhere.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Timer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp