Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Timeline Slider

Mô tả

Timeline Slider plugin allows you to create responsive and beautiful timeline sliders using WordPress block editor. It is easily embeddable anywhere on a WordPress website using shortcode. Each timeline slide can be designed separately using Gutenberg Block Editor

Main Features

  • Create slides using Gutenburg Block Editor
  • Responsive & Fast
  • Easy to setup backend
  • Create Multiple Timeline Sliders
  • Easy to add using shortcode
  • Translateable to other languages

Online Documentation is available.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Timeline Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp