Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

timeline-simple-Elementor

Mô tả

A simple but functional plugin for displaying the timeline vertically is also a responsive plugin. It also has font and color settings that you can easily use in Elementor.
Display information over a period of time using a vertical timeline template.
How do you make a vertical timeline? Simply and quickly
It has 8 beautiful and free styles with the ability to change all colors and font settings
Fully responsive
Demos of 8 widgets in the image below

beautiful portfolio and personal wordpress themes: https://20themes.com

Ảnh màn hình

Cài đặt

Just install and activate the plugin, the widget will appear in the list of Elementor widgets

Hỏi đáp

What is the plugin prerequisite?

Installing and activating the free Elementor plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“timeline-simple-Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3 – 2023-01-24

  • New: add new widget
  • NEW: Compatibility with the latest version of Elementor

1.3 – 2022-10-31

  • New: bugs fix