Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Time Line Diagram

Mô tả

Time Line Diagram is a responsive WordPress Plugin that allows you to create beautiful vertical storyline. You simply create posts, set images and date then Time Line Diagram will automatically populate these posts in chronological order, based on the year and date.

Just crate a page & use this shortcode [time-line]

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate it through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Enable plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Time Line Diagram” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Release