Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BadgeOS Timelimit Add-on

Mô tả

Allows to limit awarding BadgeOS achievements per a configurable time interval, e.g. a certain achievement will only be awarded once per day.

Note: You will need to install the free BadgeOS plugin™ (version 1.4 or higher) to use the BadgeOS Community Add-on.

Get the BadgeOS plugin.

This plugin was originally developed for the globe – Community of Digital Learning on behalf of GIZ.

Contact

Ảnh màn hình

  • New option “Time limit”, set to 1 day in the example

Cài đặt

  1. Upload, activate and configure the free BadgeOS plugin to WordPress.
  2. Upload ‘BadgesOS-Timilimit-Add-on’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BadgeOS Timelimit Add-on” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“BadgeOS Timelimit Add-on” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “BadgeOS Timelimit Add-on” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.3

  • Set correct translation domain

1.0.2

  • updated readme.txt

1.0.1

  • updated readme.txt

1.0.0

  • Initial release