Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Timeago

Mô tả

Twitter, Facebook, Gmail, and all the big guns are using the fuzzy date/time of type “3 minutes ago”, “10 days ago” etc.

Timeago plugin allows you to use the same format on your WordPress blogs using timeago jQuery plugin. Auto-updating/live “timeago” with microformats!

For more information: http://wpsplash.com/wordpress-timeago-fuzzy-dates-plugin/

Cài đặt

  • Download and extract the zip archive.
  • Upload the plugin.
  • Activate the plugin from Admin CP.
  • Ensure it works.

Visit http://wpsplash.com/wordpress-timeago-fuzzy-dates-plugin/ for more info.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Timeago” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Fixed “Edit” link disappearance in comments.

1.0.1

  • Fixed javascript errors