Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tik Order Cancellation Email to Customer

Mô tả

Tik Order Cancellation Email to Customer is an extension of WooCommerce for sending order cancellation email to customer.

Requirements

  • WooCommerce plugin needs to be install to work with Tik Order Cancellation Email to Customer plugin.

Settings

After installation you find a new item “Tik Cancellation Order” in “WooCommerce > Settings > Emails”. You can manage settings after clicking on manage button, you can enable/ disable and other optional settings If you want to change something.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tik Order Cancellation Email to Customer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp