Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tigris Flexplatform

Mô tả

Integration Tigris user application for Salesforce in WordPress.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin files to the plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin
  4. Add custom templates for vacancy list page (category-tigrisvacancies.php), AJAX-load vacancy box (ajax-tigrisvacancy.php) and single vacancy page (single-tigrisvacancy.php) in the WordPress theme in directory “tigris”.
  5. Re-save permanent links (Settings -> Permalinks).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tigris Flexplatform” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Tigris Flexplatform” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Tigris Flexplatform” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

RC1

1.0.1

Fixed Disconnect in Admin panel;
Added sort of vacancies by last update date/time
Fixed some bags

1.0.2

Fixed some bags