Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tidy Head Tag

Mô tả

This plugin allows you to organize the contents of the head tag that WordPress automatically outputs.
You can use the checkboxes to choose which tags to remove.

Ảnh màn hình

 • Setting screen

Cài đặt

 1. From the WP admin panel, click “Plugins” -> “Add new”.
 2. In the browser input box, type “Tidy Head Tag”.
 3. Select the “Tidy Head Tag” plugin and click “Install”.
 4. Activate the plugin.
 5. Visit the “settings” -> “Tidy Head Tag” to configure your options.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tidy Head Tag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3.0

 • Migrate the contents of Tidy_Head_Tag_Data class to Tidy_Head_Tag_Admin class.

1.2.1

 • Added screenshots.
 • Updated translation omissions.

1.2.0

 • Defined the internationalization functionality.
 • Translated into Japanese.

1.1.0

 • Updated interface of option settings page.

1.0.0

 • Released.