Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ticker Pro

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Unzip and Upload ‘ticker-pro’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  or
  simply add the plugin from WordPress Admin Menu
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Copy this Shortcode to your post or page content box
  [ticker-pro]
 4. To change the Ticker title add shortcode like ,
  [ticker-pro tickertitle=’Notice :’]
  5.You can Add and Delete Tickers from ticker menu.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Unzip and Upload ‘ticker-pro’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  or
  simply add the plugin from WordPress Admin Menu
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Copy this Shortcode to your post or page content box
  [ticker-pro]
 4. To change the Ticker title add shortcode like ,
  [ticker-pro tickertitle=’Notice :’]
  5.You can Add and Delete Tickers from ticker menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ticker Pro” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp