Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Three D Cube

Mô tả

This plugin allows you to place a 3D figure (cube) on your website. In addition, you can link the reference to any side of the cube. When a user clicks on the cube twice, it redirects him a particular webpage.
You can change the background and size of the field containing the 3d model.

How does it work?

Ảnh màn hình

  • Images changing
  • Adding shortcode
  • The result

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘Three D Cube’
  3. Activate the plugin from your Plugins page.

From WordPress.org

  1. Download ‘Three D Cube’.
  2. Upload the ‘Three D Cube’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
  3. Activate ‘Three D Cube’ from your Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Three D Cube” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Three D Cube