Themify Icons

Mô tả

Insert the Themify Icons easily in your post content, WordPress menus, and widget titles.

Cài đặt

  1. Login to your wp-admin > go to Plugins > Add New and upload the plugin zip file
  2. Activate the plugin
  3. Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Themify Icons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Themify Icons” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Themify Icons” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

See the changelogs here.