Themify Icons

Mô tả

Insert the Themify Icons easily in your post content, WordPress menus, and widget titles.

Cài đặt

  1. Login to your wp-admin > go to Plugins > Add New and upload the plugin zip file
  2. Activate the plugin
  3. Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Themify Icons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

See the changelogs here.