Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Themes4WP Social Counter Widget

Mô tả

With Themes4WP Social Counter Widget you can show your social networks statistic and like buttons easily. A perfect plugin to show your social media stats. All you have to do is either use a widget to display your social media counter right on your website in your chosen location!

Social Networks you can select

 • 1. Facebook
 • 2. Twitter
 • 3. Google Plus
 • 4. Google Plus like button
 • 5. Facebook like button
 • 6. Posts counter
 • 7. Comments counter
 • 8. RSS feed

Some features

 • Show Social Counter
 • Facebook like button
 • Google plus like button
 • Choose up to 5 buttons styles
 • Fully responsive
 • User friendly

The Plugin Homepage & Demo
http://themes4wp.com/product/maxstore-pro/

Ảnh màn hình

 • Frontend Display of Social Counts
 • Backend Widget Settings

Cài đặt

 1. Upload the folder ‘themes4wp-social-counter-widget’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to Appearance -> Widgets activate and setup ‘Themes4WP social counter widget’

Hỏi đáp

No questions

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Themes4WP Social Counter Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release