Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Thememiles Toolset

Mô tả

Import ThemeMiles official themes demo content, widgets and theme settings with just one click.

Get free support

Images License

 1. https://pxhere.com/en/license [CCO License]

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for Thememiles Toolkit
 3. Activate Thememiles Toolkit plugin from your Plugins page.
 4. Go to the Appearance -> Demo Data

From WordPress.org

 1. Download thememiles-toolkit.
 2. Upload the ‘thememiles-toolkit’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate Thememiles Toolkit from your Plugins page.
 4. Go to the Customizer (Appearance -> Customize) to add custom color to your site.

Hỏi đáp

1. What is the plugin license?

This plugin is released under a GPL license.

2. What themes this plugin supports?

The plugin currently only supports ThemeMiles Themes.

3. Where I can see the Settings?

Check all the available options inside Appearance > One Click Demo Import.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Thememiles Toolset” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2

 • Tested with latest WordPress Version

1.1.1

 • Lili Blog Demo Added

1.1.0

 • Business Trade Demo 3 added
 • Lili Blog Demo Added

1.0.9

 • Version bump

1.0.8

 • Blog Web Demo added

1.0.7

 • Gutenberg Plugin recommended

1.0.6

 • Business Trade missing demo added

1.0.5

 • Business Trade Agency demo Added

1.0.4

 • Wellbeing Hospital Demo Added

1.0.3

 • Demo Import isseus fixed= 1.0.2 =
 • Version change

1.0.1

 • Business Trade Demo Added

1.0.0

 • Submitted on .org