Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Themeforest.net Money Maker

Mô tả

Simple way earn more money from you web page. In widget show newest WordPress themes from themeforest.net and you get % from every referral.

Cài đặt

  1. Upload TMM folder to plugins folder.

  2. Go to Plugins menu and active.

  3. Widget show newest themes in sidebar.

  4. Go to Themeforest.net and create new account.

  5. New account username write in Themeforest.net Money Maker widget settings (widget settings example you can see in screenshot.png picture).

Hỏi đáp

Can I use this plugin for Free?

Yes absolutely.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Themeforest.net Money Maker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First Release