Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ThemeDiv Social Widget

Mô tả

ThemeDiv Social Widget Allows You to add Google badget widget to your wordpress site easily and quickly. The Plugin also includes the features of inserting the facebook
like box widget with all setting and controls. The Plugin allows you to add facebook like box with social facebook timeline and show messages tab when the user logged
in and also the events of the page. Plugin have many features and setting that can easily configure and customize easily and quickly.

Ảnh màn hình

  • ‘Plugin’ screenshot.
  • Widget options.
  • Facebook Screensot.
  • Google Plus Screenshot

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the themediv-social-widget folder to the to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add the Google Plus Profile widget or Facebook Like Box Widget from the widgets window in WordPress’ admin panel.
  4. Configure the available options with your page type, URL, desired style and size.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ThemeDiv Social Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Official plugin release.