Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Themeable Sticky Posts

Mô tả

More details to follow with the next release.

1.0

  • First release.

Hỏi đáp

Q: What is a sticky post?
A: A sticky post will always show on top of your posts regardless of the post date. It can be used for highlighting a post that you want to remain current.

Q: How do I make a sticky post?
A: When creating or editing a post, in the publish box under the “visibility” options there is an option to make your post sticky.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Themeable Sticky Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp