Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Theme Slider

Mô tả

WP Theme Slider is a WordPress plugin that allows you use three different image sliders on your WordPress blog. To switch, simply change the slider type (radio button) and click “Update Settings”. You can use Cycle Slider, Coin Slider, or the dazzling 3D Piecemaker Slider.

Credits

Piecemaker – http://www.modularweb.net/piecemaker
Coin slider – http://workshop.rs/projects/coin-slider/
Cycle slider – http://jquery.malsup.com/cycle/

Cài đặt

  1. Upload Theme Slider folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the plugin, and upload/edit/delete images via the “Theme Slider” menu within the “Appearance” tab
  4. Place in your theme where you want the slideshow to appear
  5. Alternatively, you can use widget

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Theme Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp