This plugin has been closed as of 22 Tháng Mười Hai, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

theme-junkie-shortcodes

Đánh giá

18 Tháng Ba, 2020
Hi, This plugin is really functional and great Please add more to it And support it until the very last day of WordPress Sorry for the 6,000 friends who didn’t rate this plugin
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TJ Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp