Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Theme Configurator

Mô tả

theme-configurator is the easiest and most elegant way to add customized options pages to your WordPress theme. No coding required!

Watch a video tutorial or read its transcript

Ảnh màn hình

  • Color option page
  • Dimension option page
  • Text option page
  • theme-configurator administration

Cài đặt

Download and activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress, just like any other WordPress plugin. Customizing the options pages is easy and graphical. Watch/read a tutorial here

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Theme Configurator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release