Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

theme-configurator

Mô tả

theme-configurator is the easiest and most elegant way to add customized options pages to your WordPress theme. No coding required!

Watch a video tutorial or read its transcript

Ảnh màn hình

  • Color option page
  • Dimension option page
  • Text option page
  • theme-configurator administration

Cài đặt

Download and activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress, just like any other WordPress plugin. Customizing the options pages is easy and graphical. Watch/read a tutorial here

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“theme-configurator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release