Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Amelia Shortcode Extended

Mô tả

Amelia is an Enterprise-Level WordPress Appointment Booking Plugin, allowing to manage multiple services, employees, customers, business locations, analyze business performance, and accept online payments through PayPal and Stripe. Built by an award-winning team of UX/UI designers and developers. You can download there plugin here https://wpamelia.com/admin-calendar/

This Adds on for Amelia plugin that added a shortcode for the calendar in the backend to be usable to the frontend. Once install use this shortcode [amelia_calendar]

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg
  • screenshot-2.jpg
  • screenshot-3.png

Cài đặt

1.) Upload metronet-profile-picture folder to the /wp-content/plugins/ directory
2.) Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
3.) Use this shortcode [amelia_calendar]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Amelia Shortcode Extended” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.6
– compatible with the lastest version of WordPress

1.5
– compatible with the lastest version of Amelia Booking

1.4
– compatible with WordPress 5.4.2

1.3
– compatible with WordPress 5.3

1.2
– added error handler for is_plugin_active
– compatible with WordPress 5.2

1.1.1
– fixed problem with detecting active install amelia calendar.

1.1
– added functionality to warn user that the amelia calendar need to be install first.

1.0
– no major change release of Amelia Shortcode Extended