Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

The SEO Rich Snippets

Mô tả

The SEO Rich Snippets for home page review website. Get higher click through rate by displaying star rating in Google search results.

Ảnh màn hình

  • Google result page with the keyword “nuoc hoa”.
  • The SEO Rich Snippets Setup.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“The SEO Rich Snippets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Only for home page review.
  • Custome the name of reviewer