Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

The Saver

Mô tả

You can press CTRL+S in ANY browser to save the work you’re working with, including posts and pages.

Some features:

  • Saves your current work by pressing CTRL+S
  • Works in all browsers (thanks Binny V A)
  • No jQuery
  • Made in Sweden

Cài đặt

This plugin is VERY easy to install!

  1. Upload the directory “the-saver” and it’s content to the “/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Does this plugin work in all browsers?

Yes it does!

Can it harm my computer?

No, it cannot.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“The Saver” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Minor update

1.0

  • Brainstormed the idea in the Swedish WordPress Group
  • Converted the idea into code
  • First publish in the directory