Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

The Related Posts

Mô tả

The Related Posts

Add related posts after content automatically, related posts by tags, full customize, easy to use.

The Features

 1. Easy to use, just activate the plugin to display related posts.
 2. Related posts after content automatically.
 3. Related posts by tags.
 4. Full customize.
 5. Filters ready (for custom wrap).

Live Demo

Rate The Plugin

More Plugins

Cài đặt

Installation

 1. Upload ‘the-related-posts’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Now plugin is ready, but if you want to customize, go to Plugins menu > Related Posts.

Tùy chọn

 1. In “Title” field, enter your title, default title is “Related Posts”.
 2. In “Title Heading” field, enter title heading, for example “h2”, default heading is “h4”.
 3. In “List Type” field, enter list type, for example “ol”, default list type is “ul”.
 4. In “Number Of Posts” field, enter number of related posts, default number is “5”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“The Related Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

First version.