Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Progress Bar

Mô tả

WP Progress Bar

Add progress bar in your posts easily, responsive and retina, full customize, compatible with all major browsers.

The Features

 • Fully Responsive.
 • Retina Ready.
 • Full Customize.
 • Settings Page (you can set default options easily).
 • Compatible with Google Chrome, FireFox, Opera, Safari, +IE9 and with mobile devices like iPad, iPhone, Android, etc.
 • One shortcode & Easy to use.

Live Demo

Rate The Plugin

More Plugins

Cài đặt

Installation

 1. Upload ‘the-progress-bar’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. If you want to set default options, go to Plugins menu > WP Progress Bar.

Usage

 • Just use this shortcode:
  [wp_progress_bar text=”Photoshop” pc=”90″]
  now your photoshop skill will be 90%

Shortcode Attributes

 1. text=”here enter your text, example: photoshop” default is none.
 2. text_color=”here enter text color code, example: #ff0″ default is #fff.
 3. background=”here enter wrap background color, example: #ff0″ default is #eee.
 4. progress_color=”here enter progress bar color, example: #ff0″ default is #bbb.
 5. pc=”here enter percentage, example: 90″ default is 0%.
 6. width=”here enter wrap width size, example: 200″ default is 100%.
 7. bottom=”here enter wrap margin bottom value, example: 15″ default is 30px.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Easy, simple, intuitive. Works as expected. Nice experience.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Progress Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • First version.