Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

The Hits Counter

Mô tả

Checks and displays the number of hits for posts and pages. There are a lot of other plugins like this already available, but none I found with this simplicity and lightweight.

Cài đặt

  1. Add the plugin’s directory in the WordPress’ plugin directory.
  2. Activate the plugin.
  3. Enjoy your cup of coffee while the plugin takes care of hits on the posts and pages.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“The Hits Counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial Release