Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

The Daily Horoscope

Mô tả

Add daily horoscope to your widgets, posts and pages. Select your sign and read your daily horoscope. The Daily Horoscope plugin will let your WordPress website visitors select their sign and read their daily horoscope.

Every day the plugin will select a new horoscope for every sign. This plugin is provided by Dailyhoroscopeplugin.com and uses the site to fetch data.

You may install this plugin on your website.

Ảnh màn hình

  • The Daily Horoscope widget.

Cài đặt

You can be up and running within minutes.

- Upload The Daily Horoscope WordPress Plugin to your website and activate.

- Add the widget to your sidebar or any widget area or use the shortcode [daily_horoscope] on your post or page.

- You're done.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 1 trả lời
This works very nicely – a daily horoscope will provide content that keeps your visitors coming back to your site every day. Thanks!
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“The Daily Horoscope” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Compatibility test made for WordPress 4.4.2.

1.2

  • Compatibility test made for WordPress 4.5.3. Adding local horoscopes.