Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Thank you page viewer for Woocommerce

Mô tả

“WooCommerce Thank you page viewer” shows a link to the thank you page from the order admin page. Then you can check if the conversion pixels are working fine,how the visualization is and do other debugging actions.

Ảnh màn hình

  • A button appears on the order detail page!

Cài đặt

Upload the “Thank you page viewer for Woocommerce” plugin to your Woocommerce Store and Activate it.

Nothing else!

Đánh giá

1 Tháng Một, 2021
Just what I needed while I re-develop our Thank You page. Works a treat. Most grateful. N.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Thank you page viewer for Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Thank you page viewer for Woocommerce” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Thank you page viewer for Woocommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

4.6.6

WordPress version update

4.6.5

WordPress version update

4.6.2

Release Date – 30 April 2019

  • Icon added

4.6

Release Date – 08 February 2019

  • Compatibility

4.5

Release Date – 24 January 2019

  • Usability improvements

4.4

Release Date – 22 January 2019

  • Bug Fix

4.3

Release Date – 20 January 2019

  • Fix translation problem.

4.2

Release Date – 18 January 2019

  • Change link aspect to show a button.
  • Translations to italian.

1.0

Release Date – 06 January 2019

  • Basic function.
  • Translations to english, spanish, french, italian, portuguese and catalan.