Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TH Partner Slider

Mô tả

The “TH Partner Slider” plugin is a very simple way, to show your partner on your site or blog post. It’s have a responsive design
and is very easys to use it. Create new partner items on the admin panel of wordpress an copy paste the shortcode your post or site.
Or use the TH Panel Widget for a slideshow.

Coming soon
* More controls settings for the slideshow

Create features

 • Create and manage partner
 • Add Shortcodes in your post or sites
 • Responsives design
 • Use the Widget to add the partners in your site.
 • Simple slideshow

Bugs, technical hints or contribute

Please give me feedback, contribute and file technical bugs on GitHub Repository. Thanks 🙂

Credits

Developed by Triopsi

License

 • MIT lightslider jquery plugin

Donations

If you like the plugin, consider a donation to support further development. Click here

Ảnh màn hình

 • "Slideshow" on site default layout
 • edit Partner
 • List of all partners
 • Slideshow with controls
 • Widget

Cài đặt

 1. Upload th-partner-panel to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Nothing yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TH Partner Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“TH Partner Slider” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “TH Partner Slider” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.2

 • FIX SLider image width

1.2.1

 • Tested up WP 5.7
 • litle php code fixe
 • code formatted

1.2.0

 • add help page
 • add settings page
 • target link fix

1.1.0

 • add more config controls on widgets page
 • add more slideshows uniq ids fix
 • add more shortcode parameter

1.0.1

 • Full size image fix

1.0.0

 • First release.