Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

tgStatistics

Mô tả

You can show your channel members count in your website, with a function or shortcode. the function can be used in template codes, and shortcode can be used in your posts.

Cài đặt

  1. Upload tgStatistics.zip to the /wp-content/plugins/ directory and extract it.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Create a new bot with @BotFather, your token code is required for the next step.
  4. Place <?php tgStatistics($botAPI, $channelUsername); ?> in your templates, or use the shortcode [tgstatistics] with two fields (botapi and username).

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload tgStatistics.zip to the /wp-content/plugins/ directory and extract it.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Create a new bot with @BotFather, your token code is required for the next step.
  4. Place <?php tgStatistics($botAPI, $channelUsername); ?> in your templates, or use the shortcode [tgstatistics] with two fields (botapi and username).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“tgStatistics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp