Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TextCensor For Articles

Mô tả

基于百度文本审核技术来提供WordPress文章内容审核,作者提交的文章中如若夹杂了推广、反动、色情信息,会给内容平台带来极大的法律风险,应用文本审核可帮助解决个人和企业一直以来困扰和担心的问题。

依赖第三方服务

 • 依赖百度AI文本审核技术:https://ai.baidu.com/tech/textcensoring
 • 使用说明:https://ai.baidu.com/ai-doc/ANTIPORN/Vk3h6xaga

主要功能

 1. 基于百度Api,一站式检测文本中夹杂的色情、推广、辱骂、违禁、涉政、灌水等垃圾内容,净化网络环境;
 2. 用户可以在平台上自助选择审核维度、审核标签,审核松紧度、自定义文本黑白名单,让文本按照勾选的维度、松紧度进行审核。
 3. 插件更多详细介绍和安装:https://github.com/sy-records/textcensor-for-articles

作者博客

沈唁志

相关插件

评论内容审核GitHubWordPress Plugins

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png

Cài đặt

 1. 把 textcensor-for-articles 文件夹上传到 /wp-content/plugins/ 目录下
 2. 在后台插件列表中激活 textcensor-for-articles
 3. 在“文章内容审核设置”菜单中输入百度文本内容审核相关的 AppID、API Key、Secret Key 信息
 4. 开始使用吧~

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TextCensor For Articles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

 • 支持WordPress 5.6

1.1.0

 • 支持文章类型为页面时的审核

1.0.0

 • First version