Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Text Snippets

Mô tả

Text Snippet replaces the shortcode [ts w=”text”] with the Text Snippet content.
Create your small Text Snippets for use in posts or pages.

Create a Text Snippet with the title “the word” and the preferred content

You can now include the Text Snippet with the shortcode [ts w=”the word”] in a post or page. The shortcode will be replaced by the Text Snippet Content.

Cài đặt

  1. Upload text-snippet.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Text Snippets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First version