Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Text Scrambler for Elementor

Mô tả

This plugin adds a Text Scrambler widget to the Elementor Page Builder. Elementor plugin must be activated to use this plugin. After you activate the required plugins, the widget will be available for use in Elementor.

This plugin uses scramblejs. A funky text animation library. Unleash your inner nerd!.

Photo credits: tlisbin on Unsplash

Installation

 1. Install using the WordPress built-in Plugin installer, or Extract the zip file and drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Go to Pages > Add New
 4. Press the ‘Edit with Elementor’ button.
 5. Now you can search for “Text Scrambler” in the left panel.
 6. Next, drag and drop the widget from the left panel onto the content area.
 7. Build something amazing!

Ảnh màn hình

 • A preview of the widget on the frontend of the website
 • A preview of the widget search in the Elementor editor
 • A preview of the Content tab in the Elementor editor
 • A preview of the Style tab in the Elementor editor

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Text Scrambler for Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial release.