Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Text Filtering

Mô tả

Filter out text content from your posts which could include offensive, vulger or controversial text. Or Replace those text from your posts which could be a product name upon its name change.

  1. Find the Text Filtering Options in your settings > Text Filtering.
  2. You can add as many filters as you want and then remove when you no longer need them to be applied to your posts.
  3. The filters will replace the content accordingly as specified in the settings during page rendering and do not change the content you have saved in the posts. The Plugin does not alter any of your saved contents, but filters the text during the page load.

Ảnh màn hình

Đánh giá

27 Tháng Mười Hai, 2020
Small plugin but effective to replace words, sentences and links across the posts in one go.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Text Filtering” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Text Filtering” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Text Filtering” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First Release

2.1.0

  • Included option to enable or disable a filter, rather than delete a filter permanentaly and add later.