Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Text Effect Archive Design

Mô tả

Text Effect Archive Design

Shortcode to make nice effect on text in our wordpress content; choosing templates.
Differents template and different effect to apply to text! Amazing effect and style.

Template 1: show a title effect text with shadow below.
[ effectTAD tpl=’1′ height=’100px’ color=’#DC7A61′ shadow=’#d55e40′ background=’#F4DDA4′ ] Some Text [ / effectTAD ]

Template 2: show a title in Vintage style!
[ effectTAD tpl=’2′ height=’400px’ padding_top=’100px’ pretext=’Titolo Vintage’]Some Text[ /effectTAD ]

Template 3: show a title in a journal or magazine style!
[ effectTAD tpl=’3′ date_time=’1986-07-30′ date=’July 30, 1986′ ]Some Text[ / effectTAD ]

Template 5: show a title in a rotate text way!
[ effectTAD tpl=’5′ color=’#B7B069′ background=’#eeeeee’ border_color=’#8E8640′ background_image=’url’]Some Text[ / effectTAD ].

Credits

This plugin is created by Danilo Franceschini.

Ảnh màn hình

 • ‘/screenshot-1.png’.
 • ‘/screenshot-2.png’.

Cài đặt

 1. Install Text Effect Archive Design.
 2. Activate Text Effect Archive Design.
 3. Go to Setting page of Text Effect Archive Design
 4. Choose you favorite template copying and pasting the right shortcode.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Install Text Effect Archive Design.
 2. Activate Text Effect Archive Design.
 3. Go to Setting page of Text Effect Archive Design
 4. Choose you favorite template copying and pasting the right shortcode.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Text Effect Archive Design” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

 • Change CSS of TEMPLATE 2 to make it more responsive.

1.1

 • add possibility to change color, background, background_image, border color of TEMPLATE 5!