Contact Form 7 Text CAPTCHA

Mô tả

Secure your website Contact Form 7 forms from bots and hackers using plugin Contact Form 7 Text CAPTCHA. Just place shortcode [captchacf7* input-captcha-cf7 id:input-captcha-cf7] in your form where you want to show captcha. It protects your website from spams and abuse.

Features

  • Simple setup.
  • Add Shortcode
  • It will display in your form

Support : https://phpesperto.com/contact

Shortcode

Place shortcode [captchacf7* input-captcha-cf7 id:input-captcha-cf7] in contact form 7 form, where you want to display captcha.

Ảnh màn hình

  • Add shortcode in your form.
  • Form Page
  • Validation
  • Success

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form 7 Text CAPTCHA” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Contact Form 7 Text CAPTCHA” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Contact Form 7 Text CAPTCHA” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.