Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Text Attributes for WooCommerce

Mô tả

This plugin returns the option to choose a product attribute type, which was removed from WooCommerce 3.3. With this plugin you can use select/text/number/textarea type.

WooCommerce requires at least: 3.6

Ảnh màn hình

  • Product Attributes screen
  • Edit Attribute screen
  • Edit Product Attributes screen

Cài đặt

  1. Upload the entire text-attributes-for-woocommerce folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

16 Tháng Ba, 2021
Thank you so much, dude I’ve been searching for the code + plugins everywhere finally found this <3
4 Tháng Sáu, 2020
This is a great plugin with a very simple configuration. This adds much-needed functionality to woocommerce attribute section.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Text Attributes for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

Release Date – 4 June 2020

  • Fix: Input type “number” field now accept float values

1.0.2

Release Date – 27 April 2020

  • Update: WooCommerce 4.0 and WordPress 5.4 compatibility

1.0.1

Release Date – 15 February 2020

  • i18n: Added Russian translation