Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Terms of Service & Privacy Policy Generator

Mô tả

Generates “Terms Of Service” and “Privacy Policy” texts with your own website’s/company’s information using generic versions of Automattic’s Terms of Service and Privacy Policy.

You can use the following shortcodes [wl_tos] to output the Terms Of Service text and [wl_privacypolicy] to display the Privacy Policy text anywhere on your website.

Ảnh màn hình

 • Settings page
 • "Terms Of Service" shortcode in editor
 • "Terms Of Service" shortcode executed
 • "Privacy Policy" shortcode in editor
 • "Privacy Policy" shortcode executed

Cài đặt

 1. Activate the plugin
 2. Go to Settings > “TOS Generator” and input your own informatio
 3. Insert the following shortcodes in your posts/pages as desired :
  3.1. [wl_tos] : Displays “Terms Of Service” text.
  3.2. [wl_privacypolicy] : Display “Privacy Policy text” text.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Activate the plugin
 2. Go to Settings > “TOS Generator” and input your own informatio
 3. Insert the following shortcodes in your posts/pages as desired :
  3.1. [wl_tos] : Displays “Terms Of Service” text.
  3.2. [wl_privacypolicy] : Display “Privacy Policy text” text.
Where can i find the plugin settings ?

The plugin settings page is located at Settings > “TOS Generator”

How can i display “Terms Of Service” and “Privacy Policy” text ?

You can display “Terms Of Service” and “Privacy Policy” text using the following shortcodes :

 1. [wl_tos] : Displays “Terms Of Service” text.
 2. [wl_privacypolicy] : Display “Privacy Policy” text.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Terms of Service & Privacy Policy Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First release