Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Terme Nav Menu Icon

Mô tả

With Terme Nav Menu Icon you can easily set Font Awesome icons for your menu items.

Ảnh màn hình

 • Admin panel options
 • Front-end displaying icons

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Appearance->Menus to add item into your menus with icon.
 4. Important Step: To display icons in your theme you should add walker parameter into your theme’s wp_nav_menu function. something like this:

  wp_nav_menu( array(
  ‘theme_location’ => ‘primary’,
  ‘menu_class’ => ‘primary-menu’,
  ‘walker’ => new Terme_Menu_Walker()
  ) );

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Terme Nav Menu Icon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Use Font Awesome Icons
 • Farsi language support