Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TelSender Event

Mô tả

TelSender Event: Add-ons for the plugin Telsender

Features

  • [x] Login Failed
  • [x] Login success
  • [x] Post interception
  • [x] Woocommerce Add To Cart
  • [ ] Utm

Ảnh màn hình

Cài đặt

1- Install TelSender
2- Install TelSender events and activate
3- In the settings, enter the token and id of your chat.
4- selected settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TelSender Event” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp